Samverkan

Glasbranschföreningen samverkar på olika sätt med andra aktörer inom byggbranschen. Detta för att skapa en samlad röst i viktiga branschomspännande frågor.

Byggbranschen i samverkan

Sedan 2007 är Glasbranschföreningen en av tolv organisationer som arbetar tillsammans inom Byggbranschen i Samverkan (BBIS). Nätverket är ett samarbete mellan bygg- och installationsarbetsgivarna och fackförbunden inom bygg- och installationsbranschen. När arbetsgivarorganisationer och fackförbund med enad röst presenterar förslag på förbättringar för branschen är lyhördheten hos politiker stor och vi ser att arbetet ger resultat.

Tillsammans driver vi bland annat programmet Krafttag mot svartarbete, där vi tar avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn. Vi vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor och där kvalitet och utveckling står i centrum.
Läs mer…

BBIS driver även kampanjen Ren byggbransch som lägger fokus på att minska svartarbete inom branschen. Läs mer… 

I BBIS ingår förutom Glasbranschföreningen följande organisationer:

 • Byggcheferna/Ledarna
 • Byggnads
 • Elektrikerna
 • Elektriska installatörsorganisationen - EIO
 • Entreprenörföretagen
 • Maskinentreprenörerna - ME
 • Målareförbundet
 • Måleriföretagen i Sverige
 • SEKO
 • Sveriges Byggindustrier - BI
 • VVS Företagen

Svensk Byggnäring

Svensk Byggnäring är ett nätverk som består av 13 bransch- och arbetsgivarorganisationer. Organisationerna representerar olika delar av byggsektorn; arkitekter, entreprenörer, installatörer materialleverantörer och tekniska konsulter.

Syftet med nätverket är att förbättra byggnäringens möjligheter att vinna gehör för och nå framgång i gemensamma intressefrågor. Exempel på frågor som Svensk Byggnäring arbetar med är forsknings- och utvecklingsfrågor, tillväxt och kampen mot svartjobb.

Varje år arrangerar Svensk Byggnäring ett mingel under Almedalsveckan. Under minglet träffas byggbranschens olika representanter för att diskutera med inbjudna politiker och gäster.

I Svensk Byggnäring ingår förutom Glasbranschföreningen följande organisationer:

 • Byggmaterialindustrierna 
 • Elektriska Installatörsorganisationen - EIO
 • Entreprenörföretagen
 • Maskinentreprenörerna - ME 
 • Måleriföretagen i Sverige
 • Svensk Betong
 • Svenska Teknik & Designföretagen - STD
 • Svensk Ventilation
 • Sveriges Byggindustrier – BI
 • Sveriges Byggmaterialindustri
 • Trä- och möbelföretagen – TMF
 • VVS Företagen
Skriv ut sidan