Vad gör en glas- och metallingenjör?

En projektledare/glas- och metallingenjör arbetar med att driva projekt och ansvarar för projektets ekonomiska och tekniska mål. Projektledaren planerar arbete, materiel, personalresurser samt underentreprenörer. Han eller hon håller i kontakter med beställare och är företagets representant vid till exempel byggmöten och besiktningar. Om du tycker om att lösa problem är detta jobbet för dig.

Att utbilda sig till glas- och metallingenjör

Nu finns det möjlighet för dig att utbilda dig för att jobba som projektledare inom glas- och metallbranschen. Från och med hösten 2018 finns en Glas- och metallingenjörsutbildning, en yrkeshögskoleutbildning som är anpassad för glasbranschen. En yrkeshögskoleutbildning är eftergymnasial och kombinerar teori med praktik och den genomförs alltid i nära samarbete med arbetslivet och arbetsgivarna är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. För att få starta en utbildning måste branschen vara engagerad och det ska finnas behov av den yrkeskategori som utbildas.

Den nya utbildningen är framtagen av branschen tillsammans med Lerums vuxenutbildning. Den är på 60 veckor, varav stora delar genomförs på företag som LIA, lärande i arbetslivet. Efter genomförd utbildning kan du arbeta som glas- och metallingenjör, projektledare för glas- och metallentreprenader samt som arbetsledare inom glas- och metallkonstruktion. Branschen har stort behov av den kompetens studenterna får och de kommer att vara mycket attraktiva på arbetsmarknaden efter examen.

Utbildningen omfattar 15 platser och är beviljad i 5 år från 2018 och den första starten sker 1 oktober.  Studenterna har teoretisk undervisning i Lerum med vissa delar på distans. Praktiska delar genomförs på ett i förväg beslutat eller eget valt företag inom branschen. Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

I utbildningen ingår kurserna

Glas- och metallkonstruktioner 50p
Byggteknik 25p
LIA 1 Verkstad 40p
LIA 2 Kontor 60p
Projektledning och entreprenadjuridik 65p
Yrkesrelaterade IT-verktyg 50p
Examensarbete 10p

Mer info

Läs mer om Glas- och metallingenjörsutbildningen på Lerums vuxenutbildnings hemsida

Frågor

Har du frågor om utbildningen eller vill ta emot en student under praktikperioderna, kan du också kontakta Karin Lindskog på Glasbranschföreningen, karin.lindskog@gbf.se

Skriv ut sidan