Välkommen på kurs!

UTBILDA FÖR FRAMTIDEN
Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning kommer nya affärsidéer och möjligheten att erbjuda nya tjänster och produkter. Utbildning är den enskilt viktigaste förutsättning du som företagare och dina medarbetare behöver för att möjliggöra teknikutveckling och innovationer.

Glasbranschföreningen erbjuder både grund- och vidareutbildningar. De flesta utbildningarna är öppna för alla, men vissa erbjuds endast våra medlemsföretag. 

Vårt kursutbud

Anmäl dig till kurs!

Alla våra utbildningar uppdateras kontinuerligt så att innehållet är aktuellt och inspirerande för din yrkesroll. I vår kalender hittar du alla de utbildningar Glasbranschföreningen erbjuder. Utbudet uppdateras löpande under året. Om en utbildning du vill gå inte har något aktuellt kursdatum ber vi dig skicka en intresseanmälan till info@gbf.se. När tillräckligt många vill gå en kurs bokar vi in ett datum.

Coronaviruset - Riktlinjer för besökare, kursdeltagare och utbildare

Med anledning av den ökade spridningen av Coronaviruset (covid-19) tillämpar Glasbranschföreningen och Glasskolan i Katrineholm följande riktlinjer och rekommendationer. Riktlinjerna kan komma att revideras över tid.

Avbokningsregler

  • Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande.
  • Fri avbokning senast 10 arbetsdagar före kursstart.
  • Vid avbokning senare än 10 arbetsdagar men senast 5 arbetsdagar före kursstart, debiteras 25 procent av kursavgiften.
  • Vid avbokning senare än 5 arbetsdagar före kursstart, debiteras 50 procent av kursavgiften.
  • Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras 100 procent av kursavgiften.
  • Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Glöm inte att meddela Glasbranschföreningen om bytet!
  • Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen, senast 14 dagar innan kursstart, vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder.

Företagsförlagda utbildningar

Glasbranschföreningen har möjlighet att ge vissa öppna kurser företagsinternt. Kursavgiften per deltagare som företaget betalar blir då minst den samma som för motsvarande öppna kurs, förutsatt att det är nog många deltagare för att täcka de faktiska kostnaderna. Glasbranschföreningen avgör hur många deltagare det kan var beroende på utbildningstyp.

Praktiska kurser ges som huvudregel bara på Glasskolan i Katrineholm.

Relaterat material

Skriv ut sidan