Nordbygg - Nordens största byggmässa

Det är bara vartannat år det händer – Nordbygg! På Stockholmsmässan i Älvsjö arrangeras Nordens största byggvarumässa med över 800 utställande företag och drygt 48 000 besökare. Under 26-29 april 2022 har Glasbranschföreningen som medarrangör för Nordbygg nöjet att bjuda in till spännande seminarier och möten i vår monter C10:41.

Vi utser Sveriges bästa glasbyggnadsprojket

Glaspriset och Glaspärlan 2022

I samband med Nordbygg delar Glasbranshföreningen ut priserna Glaspriset och Glaspärlan. 
Läs mer om tävlingarna och tidigare pristagare

Nordbygg Talks 20-23 april 2021

– Ett digitalt forum med fokus på ett mer resurseffektivt och hållbart byggande

En mässa är mycket mer än ett antal montrar samlade under ett tak under begränsad tid. Nordbygg är byggbranschens egen kunskapshubb. Här delar vi frikostigt med oss av nyheter och information, knyter värdefulla kontakter och samtalar om viktiga branschfrågor. Samtal som i bästa fall startar redan långt före den fysiska mässan.

Därför vill vi 20-23 april bjuda in till Nordbygg Talks där du helt kostnadsfritt får lyssna till några handplockade glasexperter som levererar nya insikter om hur vi ska bygga resurseffektivt och hållbart i framtiden.

Glas har som bekant unika egenskaper och materialet är lika innovativt idag som när det uppfanns för tusentals år sedan. Vi fortsätter att addera nya funktioner och användningsområden och tack vare ny teknik kan vi bygga större och energieffektivare. Glas kan återvinnas till 100 procent utan att tappa i materialegenskaper men idag saknas ett välfungerande återvinningssystem för planglas i Sverige, något vi arbetar intensivt med att finna en lösning på. På Nordbygg Talks bjuder vi på både utmaningar och möjligheter och talar om såväl återvinning som den fortsatta materialutvecklingen. Framför allt ser vi fram emot att fortsätta samtalen med dig efteråt!

Programöversikt

Tisdag: Renoveringsdagen, Programvärd Nationellt Renoveringscentrum. 
Onsdag: Klimatsmart byggande, Programvärd Nordbygg med partners. 
Torsdag: Innovation & nya affärsmodeller, Programvärd Nordbygg med partners. 
Fredag: Arkitekturdagen, Programvärdar Tidskriften Arkitektur och SISAB. 

Glasföreläsningar

Föreläsning Föreläsare Datum

Cirkulär användning av planglas. Hur ser det ut idag? Vilka är förutsättningarna för att komma igång?

Oskar Storm från Saint-Gobain Glass och Anders Widing från RISE Onsdag 21 april 2021 (under temat ”Klimatsmart byggande”)
Innovativa glaslösningar i byggd miljö. En presentation av ett urval forskningsprojekt och prototyper som ger inspiration till nya glaslösningar i byggnader. Henrik Karlsson från RISE Torsdag 22 april (under temat ”Innovation och nya affärsmodeller”)

Anmäl dig till Nordbygg Talks

Skriv ut sidan