Image
Ett stenskott på en vindruta

Fördjupningskurs – Stenskottsreparationer bilglas

Stenskottsreparationer är ett hantverk - en korrekt och välgjord lagning gör att skadan syns väsentligt mindre samt att bilrutan återfår sin hållfasthet efter reparation. Skador på en vindruta kan vara av varierande slag. Faktorer som avgör skadans omfattning är var på rutan skadan sitter samt dess typ och storlek. Kursen ger fördjupad kunskap om olika tekniker för stenskottslagning. Rätt teknik ger en hållbar och utseendemässigt optimal lagning.

Kursens mål

Ge en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i olika tekniker för stenskottsreparation.

Kursinnehåll:

  • Genomgång av olika system för stenskottsreparationer (vacuum- och trycksystem)
  • Regler för var på rutan man kan reparera stenskott baserat på skadans typ och storlek
  • Genomgång av arbetsmiljö inklusive lämplig skyddsutrustning
  • Grundläggande teoretisk och praktisk genomgång av tekniker för stenskottsreparationer
  • Praktisk träning på så kallade trånga stenskott
  • Praktisk träning på dubbelstenskott
  • Praktisk träning på lagningar där mycket glas skadats
  • Genomgång av stenskott med innehåll av fukt eller vatten
  • Genomgång och praktisk träning på lagning av spruckna rutor

Dagen avslutas med ett skriftligt prov och en sammanfattning av dagens utbildningsinnehåll.

Kursort

Kursen genomförs på Glasskolan i Katrineholm.

Kurslängd

En dag

Kurstider

Kl. 09:00-16.00

Kursledare

Esbjörn Rönnholm, Glas Weld

Kursavgift

Avgiften är inkl. lunch samt för- och eftermiddagsfika

2 900 kr exkl. moms för medlemmar i Glasbranschföreningen eller Auktoriserat Bilglasmästeri.
5 800 kr exkl. moms för icke medlemmar.

Kurstillfällen

Se aktuella kursdatum

Vill du veta mer?

Richard Gavaller

Projektledare Bilglas / Auktoriserat Bilglasmästeri
Telefon:
070-575 90 71
E-post:
richard.gavaller@gbf.se