Anlita alltid MTK-auktoriserade företag för säkra glasmiljöer!

Tack vare en snabb teknisk utveckling har vi idag glas som tillgodoser såväl arkitektur och funktion som miljö och komfort. Det finns exempelvis glas som står emot vandalisering, glas som eliminerar buller och glas som filtrerar bort oönskad värme eller kyla. Glas är möjligheternas material, men det är oerhört viktigt att man väljer rätt glas för den specifika platsen samt att det monteras på rätt sätt! Ett litet fel kan få ödesdigra konsekvenser. Det kan i värsta fall leda till otillräckligt brandskydd eller innebära allvarliga säkerhetsrisker, i såväl privata som offentliga miljöer. 

Trygghet åt kund och beställare 

Det är viktigt att du anlitar MTK-auktoriserade glasföretag som följer rådande branschregler. Detta så att du kan garantera säkra glasmiljöer. I regelverket för MTK-auktorisationen ställs krav på att utbildad personal alltid ska finnas på plats vid montage samt att egenkontroll ska utföras för varje slutfört arbete.

Höga krav på utbildning 

Alla MTK-auktoriserade företag utbildar fortlöpande sin personal på Glasbranschföreningens skola i Katrineholm. Till grund för utbildningarna ligger MTKs anvisningar - branschens regelverk för montage av alla typer av glas. Det är även Glasbranschföreningen som administrerar MTK-auktorisationen samt genomför stickprovsbesiktningar av utförda montage. Besiktningarna, i kombination med fortbildningen av auktoriserade montörer, är viktiga insatser för att kontinuerligt bibehålla och höja kvaliteten och kunskapen i branschen.

MTKs anvisningar 

Det är Glascentrum, branschens teknik- och utbildningscentrum, som reviderar, uppdaterar och ger ut MTKs anvisningar. Anvisningarna baseras på Boverkets byggregler och är tillämpningsanvisningar till de avsnitt som är relevanta för glas. Glascentrum är ett fristående dotterbolag till Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening, som äger 50 procent vardera av verksamheten. Glascentrums centrala uppgift är enkelt uttryckt att verka för att glas- och metallpartier i byggnader monteras på ett korrekt sätt samt att vara rådgivande instans åt arkitekter, glas- och metallföretag, fönstertillverkare med flera. Läs mer om Glascentrum.

Upphandla glastjänster

Både företag och upphandlingsenheter efterlyser tydligare riktlinjer för hur man lämpligast handlar upp glastjänster. Därför har Glasbranschföreningen tagit fram en ny rekommendation för detta. Syftet är att underlätta för dig att handla upp glastjänster till bästa pris och kvalitet genom hela avtalsperioden.
Ladda hem broschyren Upphandla Glastjänster.

Hitta medlemsföretag som är MTK-auktoriserade!

Hitta företag / se karta

Relaterat material

Skriv ut sidan