Inträdesansökan i Glasbranschföreningen

Fyll i formuläret nedan för att göra en ansökan om medlemskap i Glasbranschföreningen. Om ditt företag producerar eller marknadsför råvaror eller halvfabrikat till föreningens medlemmar ska du ansöka om associerat medlemskap.

Uppgifter om företaget

Adressen används för arbetsgivarrelaterad information. Vid fler adresser vänligen avgränsa med kommatecken. En kopia av din ansökan skickas också till denna e-postadress.

Dotterbolag/Produktionsställen

Antal anställda

Verksamhetsområden

Kompletterande uppgifter till ansökan om medlemskap

Ange ditt försäkringsbolag. Om du svarat "Nej" på föregående fråga, ange också typ av försäkring.

Som ett led i medlemskapet i Glasbranschföreningen och Svenskt Näringsliv görs årligen en insamling av medlemsuppgifter. I samband med insamling av dessa uppgifter lämnar medlemsföretagen även in personuppgifter i form av främst kontaktuppgifter till kontaktpersoner. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot medlemmarna och följer också av Svenskt Näringslivs stadgar § 22 och Glasbranschföreningens stadgar.

Skriv ut sidan