Image
En kvinna talar på glasscenen i Glasbranschföreningens monter på Nordbygg 2022
Glasscenen i Glasbranschföreningens monter C10:41 på Nordbygg

Glasscenen - inspelade seminarier från Nordbygg

Dagarna 26-29 april pågick Nordens största byggmässa  – Nordbygg – på Stockholmsmässan i Älvsjö. Utöver det ordinarie mässutbudet erbjuds besökarna i år en uppsjö av seminarier och föreläsningar om högaktuella ämnen. Inte minst Glasscenen i Glasbranschföreningens monter C10:41 erbjöd ett brett program med framstående experter inom glas och byggnation.

Här kan du ta del av de flesta av föredragen i efterhand. De är 30 minuter långa. Vi publicerar videoklippen löpande allt eftersom de blir klara. 

Planglasets hemliga liv - återvinning i verkligheten

Planglas är ett material som kan återvinnas oändligt många gånger. Samtidigt är det relativt billigt och tillverkningsprocessen väldigt känslig. Oskar Storm och Camilla Sonnentheil kartlägger svårigheterna och berättar om Saint-Gobains och Ragn-Sells nya samarbete för cirkulär återvinning av planglas.

Nya möjligheter för glas i det cirkulära samhället

Glas är ett av de mest cirkulära material som används och det är därför av intresse att beakta vad det ger för utmaningar och möjligheter inom byggsektorn. Mikael Ludvigsson från RISE belyser hur det passar ihop med andra trender och riktningar i samhället som påverkar både människan och planeten.

Dagsljusets betydelse i den skandinaviska arkitekturen

Paul Rogers, ACC Glas och Fasadkonsult, och Laura Caps, Svenska Hem i Bromma, om utmaningarna, behoven och förutsättningarna för att bygga ljusgoda miljöer.

Hur når glas- och metallentreprenörer cirkulära materialflöden?

Till glastillverkningen behövs ändliga råvaror så som sand och soda. Samtidigt är klimatpåverkan, materialutvinning och avfall stora utmaningar för byggsektorn. Glaspartier är bland de byggprodukter som har stor potential till både återbruk och återvinning. För att nå cirkulära flöden behöver marknaden för cirkulära produkter och tjänster stärkas och utvecklas. Sandra Moberg och Carina Loh Lindholm från IVL Svenska Miljöinstitutet berättar om ett projekt de gjort tillsammans med Glasbranschföreningen.

Hållbarhet inom glas- och aluminiumkonstruktioner

Henrik Andersson, Schüco, presenterar åtgärder som glas- och aluminiumindustrin arbetar med för att minimera sitt koldioxidavtryck, exempelvis optimerade profillängder som minimerar spill och certifiering som säkerhetsställer att produkterna redan i designstadiet konstrueras för att underlätta återvinning. Det informeras även om organisationer som arbetar för en hållbar framställning av aluminium och deras arbete samt utvecklingen av aluminiumets koldioxidavtryck.

Personsäkra glas

Fredrik Hall Johansson, expert på Glascentrum, reder ut frågetecknen kring personsäkra glas samt bjuder på en genomgång av de nya skrifterna om glassäkra miljöer.