Image
Texten "Glasbranschföreningens kvinnliga nätverk" omges av bilder på kvinnor som arbetar i glasbranschen

Träff för Glasbranschens kvinnliga nätverk

Datum och tid:
till
Typ:
Möten & events
Plats:
Stockholm

Är du kvinna verksam i glasbranschen?

Varmt välkommen att ansluta dig till vårt kvinnliga nätverk. Vi träffas fysiskt och digitalt ett par gånger om året för inspiration, gemenskap och utbyte av erfarenheter. 

Vilka vänder sig nätverket till?

Glasbranschens kvinnliga nätverk är öppet för alla kvinnor i branschen oavsett roll på företaget och oavsett verksamhetsområde. Här blir du en del av ett informellt nätverk som inspirerar med föreläsningar, gruppdiskussioner och nätverkande för att stärka dig i din yrkesroll och utveckla dig professionellt.

Varför behövs ett kvinnligt nätverk?

Många kvinnor uttrycker att det är roligt och utvecklande att arbeta i glasbranschen, men än så länge är kvinnor kraftigt underrepresenterande på företagen. Nätverket erbjuder kvinnor verksamma i branschen en naturlig mötesplats för att kunna knyta nya kontakter, utbyta erfarenheter och idéer samt hitta förebilder. Tillsammans ökar vi också möjligheterna att fler kvinnor ska söka sig till vår bransch och att få redan verksamma att stanna kvar. 

Träff i samband med Glasdagen

Första nätverksträffen skulle ha ägt rum 3 februari 2022 i Stockholm, men på grund av pandemin gick träffen inte att genomföra. Glasdagen är framflyttad till 7 oktober och likt tidigare upplägg planerar vi att genomföra en nätverksträff kvällen innan Glasdagen, 6 oktober, i Stockholm. Mer information om nätverket och årets träffar kommer under våren.

Anmälan

Anmälan är ännu inte öppen.

Läs mer om Glasbranschens kvinnliga nätverk