Kurser och aktiviteter

oktober 2022

till
,
Glasskolan, Fredsgatan 4, Katrineholm

För att ytterligare öka kunskapen om glas hos lärare på bygg- och anläggningsprogrammet bjuder Glasbranschföreningen in till en utbildningsdag om glas och glasteknikeryrket.

Program

  • Presentation av glasbranschen
  • Materialet glas
  • Grundläggande praktiska glasövningar
  • Genomgång av framtaget undervisningsmaterial samt diskussion om glasutbildningen och ...

november 2022

till
,
Digital kurs

För att företag ska kunna bedriva ett aktivt klimatarbete krävs att de kan analysera nuläget. Den mest använda standarden för detta är Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) som används för att förstå, kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser. GHG-protokollet är en ...

till
,
Jönköping, Best Western Plus John Bauer Hotell

Beräkningsprogrammet ClearSight är avsett för att bestämma hållfasthet för planglas vid olika laster och infästningar. För att erhålla en programlicens måste användaren (obligatoriskt) gå två kursdagar. En dag för att lära sig programmet samt en dag för att få grundläggande ...

till
,
Jönköping, Best Western Plus John Bauer Hotell

Det har gjorts en del uppdateringar av ClearSight - programmet för att beräkna hållfasthet för planglas - och utifrån önskemål bjuder vi nu in er som idag har en licens till en repetitions- och uppdateringskurs i såväl ClearSight som ClearLoad. Utbildningen ...