Kurser och aktiviteter

september 2022

till
,
Digital kurs

För att företag ska kunna bedriva ett aktivt klimatarbete krävs att de kan analysera nuläget. Den mest använda standarden för detta är Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) som används för att förstå, kvantifiera och hantera utsläpp av växthusgaser. GHG-protokollet är en ...

oktober 2022

till
,
Glasskolan, Fredsgatan 4, Katrineholm

För att ytterligare öka kunskapen om glas hos lärare på bygg- och anläggningsprogrammet bjuder Glasbranschföreningen in till en utbildningsdag om glas och glasteknikeryrket.

Program

  • Presentation av glasbranschen
  • Materialet glas
  • Grundläggande praktiska glasövningar
  • Genomgång av framtaget undervisningsmaterial samt diskussion om glasutbildningen och ...