Image
Kongresslogga 2021

Glasbranschföreningens kongress 30 september

KONGRESS 2021
2021-06-23 16:52

Glasbranschföreningens Kongress hålls vartannat år och samlar företag från hela branschen. På Kongressen lyssnar vi till spännande föredragshållare och diskuterar angelägna framtidsfrågor. Viktigast av allt är föreningsmötet, vilket är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmötet samlar branschen till en gemensam handlingslinje för de kommande åren och här väljs även föreningens styrelse.

Näringslivets Hus, 30 september 2021

Glasbranschföreningens kongress och föreningsmöte arrangeras vanligtvis i april månad, men på grund av pandemin har årets möte flyttats fram till 30 september 2021. Vi planerar i dagsläget för ett fysiskt möte och vi hoppas och tror att det kommer att gå att genomföra. 

Vi kommer att hålla till i Svenskt Näringslivs lokaler (Näringslivets Hus, Storgatan 19) i Stockholm. Vi börjar med gemensam lunch för dem som vill kl. 12.00-13.00 och därefter pågår mötet/kongressen mellan 13.00 och 16.30, inklusive fikapaus. 

På grund av pandemin blir det dessvärre ett mer nedtonat upplägg än vad vi är vana vid. Vi kommer exempelvis inte att samlas till en stor middag på kvällen, utan avslutar istället med ett mingel kl. 16.30-18.00.

Läs mer / Anmäl dig 

(OBS! Endast för medlemmar)