Märket är satt – nytt industriavtal klart

2016-04-01 11:42

Industrins parter har ett nytt gällande avtal. Ett avtal som också anger märket för löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden. Parterna inom industrin nådde igår en överenskommelse på 2,2 procent för perioden 1 april 2016 - 31 mars 2017.

- Vi gick in med ambitionen att stärka konkurrenskraften och möjliggöra fler jobb i Sverige. Det är en viktig uppgift att bryta trenden där vi tappar verksamhet och arbetstillfällen till utlandet. Ambitionen ligger helt i linje med Industriavtalet men tyvärr nådde vi inte ända fram. Den överenskomna nivån, märket, är nu taket för arbetsmarknadens kostnadsökningar. Vi behöver nu sätta oss ner och analysera hur vi ska agera framöver, säger Åke Svensson, vd Teknikföretagen.

Även Teknikföretagens förhandlingschef, Anders Weihe, uttrycker viss besvikelse:

- Vi är besvikna att det inte gått att komma längre i förhandlingarna. Vi hade behövt möta den fallande globala tillväxten med en nedväxling av löneökningstakten för att främja medlemmsföretagens konkurrenskraft. Facken har fokuserat på vad andra kan tänkas acceptera och inte utgått från industrins konkurrenskraft i en global ekonomi.

Bild: Anders Weihe, förhandlingschef och Åke Svensson, vd, Teknikföretagen.

Skriv ut sidan