Nyheter

Ledig tjänst: projektledare för glas- och metallföretagen

2019-06-28 Glasbranschföreningen har fyra branschområden varav ett är fasad. Fasad omfattar företag med verksamhet inom glas- och metallentreprenader, som kan omfatta fasadelement, fönster, dörrar och invändiga partier. Läs mer...

Den främsta glasexpertisen möts i finska Tammerfors

2019-06-28 Glass Performance Days (GPD) pågår just nu i finska Tammerfors. Läs mer...

Ny lag ger större frihet att bygga altan utan bygglov

2019-06-27 Den 1 juli träder en ändring av plan- och bygglagen i kraft som ger fastighetsägare större frihet att bygga altaner. Läs mer...

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

2019-06-20 Riksdagen har röstat ja till att stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal endast blir tillåtna under vissa förutsättningar. Läs mer...

Konkurrensverket riktar hård kritik mot biltillverkare och försäkringsbolag

2019-06-17 I en ny rapport om bilförsäkringar och marknaden för bilreparationer riktar Konkurrensverket hård kritik mot biltillverkare och försäkringsbolag. Läs mer...

Brist på dagsljus bidrar till ökad ohälsa

2019-06-12 En ny forskningssammanställning som gjorts på uppdrag av Arbetsmiljöverket visar att dagsljus och fönster på arbetsplatsen spelar stor roll för hälsan och för hur vi mår och presterar på arbetet. Läs mer...

Torbjörn Carlberg blir ny förhandlingschef

2019-06-10 Torbjörn Carlberg kommer i augusti att tillträda tjänsten som Glasbranschföreningens förhandlingschef tillika arbetsrättsjurist. Han tar därmed över efter Ingrid Clementson. Läs mer...

Nationalmuseum vinner ROT-priset 2019

2019-05-28 Nationalmuseum har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2019. Renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum är en av de största omdaningarna av ett statligt byggnadsminne i modern tid. Läs mer...

Bättre företagsklimat i kommunerna men kompetensbristen oroar

2019-05-21 Företagsklimatet i landets kommuner har aldrig varit så bra som nu. Samtidigt är skillnaderna stora mellan topp och botten visar årets företagarenkät. Det område som företagen upplever som mest besvärligt är tillgången på kompetens. Läs mer...

Transparent forskningscentrum i världsklass

2019-05-10 Biomedicum i Solna har utsetts till Årets Bygge 2019. Det skedde vid en gala på Cirkus i Stockholm. Forskningsanläggningen har byggts av Skanska med Akademiska Hus som beställare. Läs mer...

Sidor

Skriv ut sidan